Banner-Setup-Text-Terms-And-Conditions

GENERAL CONDITIONS | ALGEMENE VOORWAARDEN

1. GENERAL
* On al our deliveries and services the next sale-, supplies-, and pament conditions apply.
* All rights, obligations, offers, orders and agreements to which these conditions apply, only Dutch law applies.

1. ALGEMEEN
* Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing.
* Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. PRICES
* All prices on the website of She’s Lost Control Brand are in euros (€), including VAT and excluding shipping.

2. PRIJZEN
* Alle prijzen op de website van She’s Lost Control Brand zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3. SHIPPING COSTS
* For the shipment of products She’s Lost Control Brand calculates a shipping and handling fee.
* Shipping costs are according to the prices of Post.nl and depending on where the package need to be send to. The shipping costs will be calculated on the Cart page.

3. VERZENDKOSTEN
* Voor verzending van de producten brengt She’s Lost Control Brand verzend- en verwerkingskosten in rekening.
* De verzendkosten (binnen Nederland) zijn volgens de prijzen van Post.nl en afhankelijk van de grootte van het te verzenden pakket. De verzendkosten worden op de Cart pagina berekend.

4. PAYMENT
* After you placed your order, you will receive a confirmation e-mail with a summary of the products ordered and the total cost, including shipping.

4. BETALING
* Na je bestelling ontvang je een bevestigingsmail met daarin een overzicht van de bestelde producten en de totale kosten, waaronder de verzendkosten.

5. DELIVERY
* All items are usually offered by Post.nl within five working days after the payment is received.
* If She’s Lost Control Brand can not offer the package to Post.nl within those five working days, (due to unknown circumstances) you’ll be notified by mail.
* In most cases the customer get the package within 2 days after it is delivered, if the delivery address is within the Netherlands­.
* She’s Lost Control Brand is not liable for exceeding the indicated delivery time, loss or damage by Post.nl.
* If a product nevertheless is sold out we will notify you as soon as possible, informing you about the estimated delivery time.

5. LEVERING
* Alle artikelen worden in de regel binnen vijf werkdagen na de ontvangen betaling aangeboden bij Post.nl
* Mocht She’s Lost Control Brand hier wegens omstandigheden van afwijken dan word je per mail op de hoogte gesteld.
* In de regel word het pakket binnen 2 dagen nadat het aangeboden is afgeleverd, mits het afleveradres binnen Nederland is.
* She’s Lost Control Brand is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden, verlies of beschadiging door Post.nl.
* Mocht een artikel toch uitverkocht zijn en niet leverbaar zijn dan stellen we je daar zo snel mogelijk van op de hoogte in informeren je over de geschatte levertijd.

6. RETURNS
* Our products are made with great care, but if you are unsatisfied you may return the ordered product(s).
* Returns will only be possible if you let us know in advance. Email to order@slcbrand.com and let us know why you want to return the ordered product(s).
* After receiving the returned product(s), She’s Lost Control Brand will deposit the amount to your bank account (within 5 working days, excluding the shipping costs paid by the customer).

* A product will only be taken back if:
– It not has been worn (fitting is okay) (clothing)
– It not has been washed or ironed (clothing)
– not been ironed or sewed on (patch)
– not have been hanged on a wall with nails or other fastening materials (Rude City Maps)
– an other, to be named reason that’s not mentioned in the above exclusions.

6. RETOURNEREN
* Onze producten worden met de grootste zorg gemaakt, mocht je desondanks niet tevreden zijn dan mag je het bestelde product terug sturen.
* Retourneren is alleen mogelijk als je dit van tevoren via een email naar order@slcbrand.com kenbaar maakt.
* Na ontvangst van de retourzending zal She’s Lost Control Brand het bedrag (binnen 5 werkdagen) terugstorten op je bankrekening. (exclusief de door de klant betaalde verzendkosten).

* Een product word uitsluitend terug genomen wanneer:
– deze niet gedragen is (kleding)
– niet gewassen of gestreken is (kleding)
– niet opgestreken of genaaid is (patch)
– niet met punaises of andere bevestigingsmaterialen bevestigd / beschadigd is geweest of geraakt (Rude City Maps)
– een andere, nog nader te noemen reden die niet valt onder de bovenstaande uitsluitingen.

7. LIABILITY
* The content of this site has been compiled with the greatest care. She’s Lost Control Brand however can not exclude that certain information is incorrect and / or incomplete. She’s Lost Control Brand is not liable for the consequences of incorrect or incomplete information on it’s website.
* She’s Lost Control Brand is not responsible for typing-, typesetting-, and printing errors which unintentional could be resulting by communicating the wrong sale price. If this occurs the price by She’s Lost Control Brand will be updated as soon as possible.
* She’s Lost Control Brand can not be held responsible for color differences due to monitor quality and color variations of product images, to the actual product’s color.

7. AANSPRAKELIJKHEID
* De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. She’s Lost Control Brand kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie onjuist en/of onvolledig is. She’s Lost Control Brand is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
* She’s Lost Control Brand is niet verantwoordelijk voor tik-, zet-, en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopsprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door She’s Lost Control Brand zo snel mogelijk worden aangepast.
* She’s Lost Control Brand kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurenafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit en kleurenafwijkingen van de productfoto’s en de werkelijke kleur.

8. PRIVACY
* All personal information will only be used by She’s Lost Control Brand for preparing the order and will never be made available to third parties, only if necessary, for payment transactions and the delivery of the order.
* The information provided by the consumer will be treated carefully and confidentially.

8. PRIVACY
* Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door She’s Lost Control Brand voor de afhandeling van de bestelling gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
* De door de consument verstrekte gegevens zullen zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden.

9. COMPLAINTS
* Agreements between She’s Lost Control Brand and the consumer of these general conditions only refer to Dutch law.
* Do you have a complaint? Send an email to info@slcbrand.com and She’s Lost Control Brand will get in touch with you within 48 hours.

9. KLACHTEN
* Op overeenkomsten tussen She’s Lost Control Brand en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
* Heb je een klacht? Stuur dan een mailtje naar info@slcbrand.com en She’s Lost Control Brand neem zo snel mogelijk contact met je op (sowieso binnen 48 uur).

10. COPYRIGHT
* Want to use a picture seen on www.slcbrand.com, please send an email to info@slcbrand.com.
* All images that are shown at www.slcbrand.com are created by She’s Lost Control Brand and fall under the copyright of She’s Lost Control Brand.
* She’s Lost Control Brand and the Beard Bro logo are registered at the Benelux Office For Intellectual Property.

10. COPYRIGHT
* Wil je een afbeelding van www.slcbrand.com gebruiken, stuur dan een mailtje naar info@slcbrand.com.
* Alle afbeeldingen die vertoond worden op www.slcbrand.com zijn gemaakt door She’s Lost Control Brand en vallen onder de copyright van She’s Lost Control Brand.
* She’s Lost Control Brand en het Beard Bro logo staan geregistreerd bij het Benelux Office For Intellectual Property.

11. GENERAL CONDITIONS
* She’s Lost Control Brand has the right to change the general conditions after course of time.

11. ALGEMENE VOORWAARDEN
* She’s Lost Control Brand heeft het recht de algemene voorwaarden na verloop van tijd te wijzigen.

12. CONTACT
She’s Lost Control Brand
Zuidwijkring 166
1705 KR HEERHUGOWAARD
The Netherlands

Chamber of Commerce (Alkmaar): 37142525
VAT: NL071070618B01
IBAN: NL59RABO0144477777
BIC (Bank Identifier Code) / SWIFT: RABONL2U
info@slcbrand.com

12. CONTACT
She’s Lost Control Brand
Zuidwijkring 166
1705 KR HEERHUGOWAARD
Nederland

Kamer van Koophandel (te Alkmaar): 37142525
BTW: NL071070618B01
IBAN: NL59RABO0144477777
BIC (Bank Identifier Code) / SWIFT: RABONL2U
info@slcbrand.com